Gabriela Mertová

15.02.2012 11:21

Výtvarnice z Kuřimi nar. 19.3.1975
Absolventka kurzů kresby a grafiky
 

VYSTAVUJE:

Linoryt a Suchá jehla

od Února 2012
  Obsahem výstavy jsou grafické tisky pořízené v rámci kurzu v roce 2008, kdy výtvarnici oslovila technika linorytu a především suché jehly.

  Tato druhá, poměrně náročná technika grafičce umožnila propracovat určitý detail zachycený v celku odlišným způsobem, než dokáže klasická kresba.

 

 Suchá jehla - grafická technika, kdy do předkreslené matrice (kovová podložka) vyrýváme jehlou či jinými ostrými předměty obraz. Do rýh vtíráme barvu a vytiskneme pomocí lisu. Na papíře se zobrazí vyryté linie.

Linoryt - vytvoříme, jestliže z předkresleného obrazu na matrici (linoleum) odstraňujeme rydlem potřebné linie a po nanesení barvy projedeme lisem. Na papíře se zobrazí neodstraněné plochy.

  

 Námětem prací jsou často vlastní fotografie, příroda a věci běžné, na kterých si všímá drobností nebo určitých výřezů.