OTEVŘENÝ DOPIS PANU VONDRÁČKOVI

15.03.2015 22:49

Milá Judr Petro Musilová

Bylo mnou spolehlivě zjištěno, že náš klient Jiří Polz, skutečně neoprávněně užíval uvedené nebytové
prostory, jak jste uvedla, ovšem nikoliv poslední tři roky, ale celých 13 let. Což je přesně 160 měsíců.

Za tu dobu pan Vondráček Josef, neoprávněně vybíral nájemné v zálohách ať už na svůj osobní

účet nebo na účet společnosti Q s.r.o.  V nepravidelných platbách, jak jste uvedla, se takto obohatil částkou celkem ve výši:  3.654.100,- Kč.

Vzhledem k tomu, že se nelze směrodatně řídit řádně sepsanou a oběma podepsanou nájemní smlouvou,

jak jste uvedla, protože se na ní nebyli schopni domluvit, ani dohodnout výši nájemného, souhlasím s vaším
návrhem stanovit výši nájemného na základě již vámi přizvaného znalce,
který stanovil měsíční nájemné na částku: 22.485,- Kč měsíčně.


Jsem si jistý, že za svého klienta mohu navrhnout, aby přeplatek ve výši 56.500,- Korun byl
použít na zbylé výdaje pana Vondráčka Josefa, protože můj klient není tak nenasytný,

aby požadovanou částku soudně vymáhal zpět.

Posledním úkolem, který zbývá, je pomoct panu Vondráčkovi, neoprávněně vybrané penízky

z jeho účtu převést do společnosti Q s.r.o., kam patří a řádně je zpětně dodanit u patřičného

finančního úřadu. Moje právní kancelář, mu k tomuto může býti plně nápomocná.

Vzhledem k tomu, že naše výpočty docílili původně sjednané částky za měsíční nájemné,

na kterém se v původní smlouvě oba původně zavázali, na které se oba shodli při pronajímání prostoru.

 A vzhledem k tomu, že si oba dva výtečníci počínali neoprávněně.

Navrhuji, místo dalších právních kroků, zajít si společně na kafé.

S pozdravem

Právní oddělení pana Polze

v jeho zastoupení.Protože na pana ing Meisnera, jako na soudního znalce nebyl spoleh

a napočítal nám i nájemné za společné prostory, tvrdil, že naše posilovna nebyla vymalovaná,

a v jeho znaleckém posudku jsme nacházeli další nesrovnalosti, nechali jsme si vystavit raději

vlastní posudek. Jeho výsledek vám přikládáme:Podle našeho výpočtu činí přeplatek 614.100,- Kč.

Pokud Vám pane Vondráček, nejde o peníze, jak tvrdíte,
ale jen o princip, jistě nám náš přeplatek rád vrátíte.


Sam club Brno - Vinohrady