POZOR NA SOLÁRIA

22.02.2015 23:40

 

 

8 solárií z 10 bohužel NEVYHOVUJE!

Podle tiskové zprávy ČOI (ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE).
Je osm z deseti solárií v nevyhovujícím stavu.

Předně bych vás rád ubezpečil,

že naše solária patří do zbývajících dvou VYHOVUJÍCÍCH!

Dle přiloženého protokolu v příloze, který vám dávám k dispozici k nahlédnutí:

 

 

 

Rádi dbáme o vaše zdraví, a je nám líto, těch z vás, kteří se doposud opalovali jinde.

- v konkurenčních nevyhovujících soláriích.

 

Každopádně pro obě skupiny přikládám citát-definici zdravého opalování:

"Proti poškození světlem chrání MELANIN. Pokožka nesmí být nadměrně vystavena světelnému UV záření. Konkrétněji se udává, že nesmí docházet k oxidaci kyseliny listové v pokožce, ale zase musí být dostatek světla, aby mohl, vznikat vitamín D. Melanin pohlcuje především ultrafialové záření, které mění z 99,9% na teplo, a tak zabraňuje tvorbě volných radikálů, tím chrání DNA buněk před poškozením a vzniku zhoubného nádoru melanomu."

 

Více informací o opalování naleznete na našich stránkách: www.samclub.cz/clanky

 

 

Snad to pochopili i páni inženýři s ČOI. Kteří měří maximálně polární záři na rovníku. A tomu odpovídající UV v soláriu. Vzhledem k tomu, že jsem začínal jako mladý, nepohodlný a nedůvěryhodný "puberťák - podnikatel". Docházelo k měření našich strojů už od samého začátku. Co tam měřili nevím dodnes? - žádná norma neexistovala!  A výsledky měření mne nebyli nikdy KHS /Krajskou Hygienickou Stanicí/ předány, protože objednavatel byli oni, nikoliv já. Dnes existující normu EU, musí dodržovat především výrobci, apeloval bych touto cestou na kontrolní orgán, aby kontrola směřovala hlavně k nim. Nakupujeme pouze to, co se vyrábí.

Samotná kontrolní činnost pánu inženýrů, působí také dost komicky. Již ode dveří provolali:

"Nebudeme diskutovat o škodlivosti solária - škodlivost je prokazatelná!"

Po mém vyzvání, aby si na měření půjčili naše erární ochranné brýle, se pán odvrátil, mávl rukou a prohodil:

"No, zas tak moc to neškodí... ."

Oponoval bych, naše názory se v tu chvíli otočili. Tímto nechci bagatelizovat vážnost prevence, jen si činím úsudek o kontrolním orgánu.

Poslední pozoruhodnost byl výsledek měření, byli naměřené hodnoty ze všech stran stejné. Což bude sice potěšující pro naši klientelu, která se nebude muset při opalování otáčet, protože se opálí ze všech stran stejnoměrně.  Za to posměvačný úsměv zbudí tato zpráva na tváři dodavatele, který si je vědom technických parametrů solárního stroje. Bude se podivovat tomu, jak je možné docílit stejné intenzity nahoře, kde je tenká deska, jako dole kde je deska silná, aby nám zákaznice nepropadli. Nemluvě o výbojkách na obličej. Tvář je odolnější díky povětrnostním podmínkám a vyžaduje větší intenzitu záření, než nohy, na které svítí jen konec trubic. Vlastní úsudek, si potom na měření záření udělejte sami.

 

 

Přikládám i konečnou tiskovou zprávičku ČOI ky:

 

 

 


 

ČR - Česká obchodní inspekce

ústřední inspektorát

                                                      Štěpánská 15, Praha 2, 120 00              

 

Tiskové prohlášení

 

Kontrola solárií

 

 

Ve dnech 26. až 30. dubna 2009 uskutečnila Česká obchodní inspekce v rámci společné kontrolní akce Evropské unie kontrolu u namátkově vybraných provozovatelů solárií za účasti nizozemského zástupce akreditované zkušebny Úřadu pro bezpečnost spotřebitelských a potravinářských výrobků.

Během kontroly bylo za použití speciálního přístroje měřeno, zda při provozu jednotlivých solárií nedochází k překračování maximální přípustné hodnoty vyzařování 0,3 W/m2 stanovené harmonizovanou evropskou normou EN 60335-2-27/A1/A2. V případě vyšších hodnot vyzařování a především pak v těch případech, kdy je limit překročen několikanásobně, dochází ze statistického pohledu ke zvýšení rizika ohrožení zdraví spotřebitelů (jedná se o tzv. riziko s odloženými následky). Nebezpečí spočívá v možném vzniku karcinomu kůže, rychlejším stárnutí kůže a dalších dermatologicky nepříznivých jevech.

Z deseti kontrolovaných solárií bylo v osmi případech zjištěno překročení stanoveného limitu a ve všech těchto případech bylo kontrolovaným osobám mimo jiné uloženo i opatření spočívající v povinnosti v určeném termínu odstranit zjištěné nedostatky a podat o přijatých opatřeních zprávu České obchodní inspekci. Podezření ohledně rizika ohrožení zdraví spotřebitelů podpořila i zveřejněná zpráva WHO o vztahu použití solárií a vzniku karcinomu kůže.

Po zhodnocení všech dostupných dokladů prohlašujeme, že bylo zjištěno zvýšené riziko ohrožení zdraví spotřebitelů, a proto se Česká obchodní inspekce rozhodla zveřejnit bližší údaje o výsledcích měření včetně identifikace kontrolovaných subjektů.

Zdůrazňujeme ovšem, že kontrolovaná solária byla vybrána namátkově a vzhledem k omezenému rozsahu kontrolní akce nelze z jejích výsledků jednoznačně usuzovat na stav ve všech provozovnách solárií v České republice. Předběžné výsledky kontrol v ostatních členských státech EU však naznačují, že procento solárií, které nevyhovělo stanovenému limitu max. vyzařování, je značně vysoké.

Výsledky kontrol z konce loňského roku nebylo možné sdělit, neboť tyto kontroly měly převážně charakter osvěty a prověření dokladů k používaným přístrojům v soláriích. Nebylo tedy možné prokázat zdravotní riziko pro spotřebitele.  

Česká obchodní inspekce se bude v budoucnu věnovat kontrolám solárií, a to se zvýšenou pozorností, mimo jiné už v rámci další fáze společné kontrolní akce EU, na jejíž přípravě se v současné době intenzivně pracuje. Současně zkoumáme možnost měření v dalších provozovnách solárií, které bychom již hradili našimi vlastními prostředky.

 

                                                                       RNDr. Jana Příhodová

 

                                                                          ústřední ředitelka

 

                                                                      602/123425, 296 366 102

 

 

 

Vypracoval: Ing. Bouša, Mgr. Turza, J. Groulík

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jednání české obchodní inspekce vzbudila velkou diskuzi na internetu, kterou přikládám taktéž:

 

Solária škodí zdraví. A jmenovitě tato, varuje ČOI

Brno - Deset namátkově vybraných solárií, osm prohřešků. A ne jen tak ledajakých.

Hodnoty záření, které kontroloři České obchodní inspekce spolu s nizozemským zástupcem akreditované zkušebny naměřili, dosáhly u některých solárií dvojnásobku i trojnásobku povolené normy.

"Při vyšších hodnotách vyzařování, a především pak v těch případech, kdy je limit překročen několikanásobně, dochází ze statistického pohledu ke zvýšení rizika ohrožení zdraví spotřebitelů," říká ústřední ředitelka inspekce Jana Příhodová. Nebezpečí spočívá v možném vzniku karcinomu kůže, rychlejším stárnutí kůže a dalších dermatologicky nepříznivých jevech.

Kde hrozí rakovina?

Solárium GMF Aquapark,
Pražská 138, Čestlice,
kabina č. 1

Cosmetic studio EM,
Bělehradská 542, Pardubice,
kabiny č. 1 a 5

Solárium Prosek,
Vysočanská 20, Praha 9,
kabina č. 4

Studio Elegance,
Žitomírská 12, Praha 10,
kabina č. 1

Solárium Consol,
Vršovické nám. 1012, Praha 10,
kabina č. 2

Daniel Grubl,
Sady Pětatřicátníků 33, Plzeň,
kabina č. 1

Studio Visage,
Riegrova 2, Plzeň,
kabina č. 1

Právě závažnost zjištěných nedostatků vedla inspektory k tomu, že dnes zveřejnili jména a adresy solárií, jejichž klienti riskují rakovinu kůže.

Jde o tři místa v Praze, dvě v Plzni, dva přístroje v jedné provozovně v Pardubicích a solárium v Aquaparku v Čestlicích u Prahy. Inspektoři zveřejnili i čísla kabin, v nichž jsou závadné opalovací přístroje umístěné.

"Kontrolovaná solária jsme vybrali namátkově. Vzhledem k omezenému rozsahu kontrolní akce nelze z jejích výsledků jednoznačně usuzovat na stav ve všech provozovnách solárií v České republice," říká ředitelka ČOI Jana Příhodová. Předběžné výsledky kontrol v ostatních členských státech Evropské unie však podle ní ukazují, že stanovenému limitu maximálního vyzařování nevyhovělo značně vysoké procento solárií.

Loňská kontrola záření neměřila

Inspekce spustila velkou kontrolní akci už vloni na podzim. Z šestadvaceti firem jich tehdy při kontrole všechny potřebné náležitosti nesplnilo sedmnáct.

Nejednalo se však o kontrolu záření, ale základních požadavků, jako jsou například doklady k přístrojům. Konkrétní údaje tehdy inspekce nezveřejnila.

ČOI zveřejnila seznam solárií, jimž je lepší se vyhnout

 

 

Diskuse:

"Kde hrozí rakovina?" čtěte jako "Kde nezaplatili!"

... dvojí metr v tom českém bordelu ! Pravda , na pumpách se prodává olej. A jak známo ... kdo maže , ten jede , což ?

 

"Tyto kontroly měly převážně charakter osvěty a prověření dokladů k používaným přístrojům v soláriích. Nebylo tedy možné prokázat zdravotní riziko pro spotřebitele," říká Příhodová k těmto loňským kontrolám.

Inspekce prý bude v kontrolách solárií pokračovat.

Pohonné hmoty? Nejde o život

Oproti tomu seznam čerpacích stanic, které opakovaně nabízejí nekvalitní pohonné hmoty, Česká obchodní inspekce zveřejnit odmítá. Údajně jí to nedovoluje zákon. Argumentuje také tím, že v době zveřejnění výsledků kontrol by už tato informace nemusela být aktuální. Podle odborníků na spotřebitelské právo je utajování těchto informací nesmyslné.

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej administrátor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

 

Diskuse:

"Kde hrozí rakovina?" čtěte jako "Kde nezaplatili!"

 

... dvojí metr v tom českém bordelu ! Pravda , na pumpách se prodává olej. A jak známo ... kdo maže , ten jede , což ?

 

 

tohle je asi prvni vec, ktera normalniho cloveka napadne. pak me napadne druha, a to ze zatimco zamestnanci COI nemaji zdarma solaria, tak benzin zdarma asi dostavaji. protoze uz to jejich vymlouvani zacina byt dost schizofrenni.

 

jelikoz na solárka nemáme peníze, ale lidi z vesnic s mizerným spoji do práce jezdit nějak z nočních, víkendů a presčasů nějak musí ... ! At mi NIKDO neríká, ze není COIka podplacená ! ! !

 

U benzinek to nešlo hlavně proto, že není možné zjistit kdo za ty naměřené parametry může. Ony ty naměřené odchylky u paliv bývají tak malé, že to je spíše technická zajímavost než riziko pro motor. Proto tak ČOI už jeden takový soud o zveřejnění informací o výsledku kontroly benzinek prohrála a platila miliony odškodného. Kdyby u paliv hrozilo reálné riziko třeba havárie, nejpíše by zakázali prodej a pak to i zveřejnili. Není nakonec divné, že nezakázali provoz těch solárií?

 

Souhlasím s tebou,ale už si viděl aby v tomto státě něco fungovalo.Solárka nemají tolik na úplatky a nejsou ovládaná mafií

 

Jde o to jak má kdo dlouhé prsty. Zatímco solária těžko zažalují stát za ušlý zisk tak některé benzínky snadno obviní stát z poškození své zlodějské pověsti a ušlý zisk. A že mají některé benzínky fungující u nás sakra dlouhé prsty je realita.

  • (PAVEL 04.08.2009 8:59) ' nahlásit příspěvek

Kašlu vám na záření.To s tím benzínem je mnohem horší,protože většina musí jezdit a do solárka si zajdou jen někdy a není to nutné a ti co tam chodí často jsou magoři.Není pravda,že si nemůžeme zjistit odkud jsme čerpaly benzín.když už mám skoro prázdnou nádrž a jezdilo mi to bez problémů tak po načerpání benzínu u pumpy vím,že je to od nich pokud mám nějaký problém.Horší je jim to dokazovat a proto bych doporučil si někoho najmout aby těm pumpařům rozkopali prdele a pokud by ani to nepomohlo aby použily jakékoliv prostředky třeba po způsobu mafie.Je to sice otřesné ale je to vinou ČOI které je to s prominutém u zadku.To oni by potřebovali nakopat a nedivil bych se až to někdo udělá.Pořád tu jenom kecáme filozofujeme ale bylo by třeba něco udělat byt by to bzlo násilí,když i vláda na to kašle.Ahoj.