REZISTENCE

27.03.2012 16:01

 

OBSAH:

  1. Terminologie
  2. Obecně co to je
  3. Jak to funguje
  4. Na co jí dělíme

 

 

1. Terminologie

Výraz rezistence pochází z latinského resistentia ("odpor, odolnost"). Lze ho chápat i jako "schopnost vzdorovat".

 

 

2. Obecně co to je

Všichni si určitě pamatujeme seriál: Byl jednou jeden život. Kde bylo znázorněno, co všechno nám běhá uvnitř těla, hlavně v krevním oběhu. Zavzpomínejte si při čtení následujícího.

Inzulinová rezistence je pojem, definující snížený účinek inzulínu v tkáních i při jeho dostatečném množství v krvi.

Syndrom inzulinové rezistence je onemocnění s velmi vysokým výskytem. Z hlediska prevence aterosklerózy i z hlediska snížení nákladů na kardiovaskulární komplikace je nezbytná časná detekce syndromu. Na rozvoji inzulinové rezistence se podílí obezita. Jednou z významných příčin inzulinové rezistence je nedostatek fyzické aktivity. Odborné studie dokázaly, že je lepší být obézní a fyzicky zdatný („fit-fat“), než štíhlý a necvičící („unfit-unfat“). Pravidelná fyzická aktivita dokáže inzulinovou rezistenci významně prolomit.

 

3. Jak funguje

Stojíte u rozpáleného sporáku a spálíte se, v ten okamžik vaše tělo nic netuší. Proběhnou informace od prstu do mozku. Stařík mozek zvolí opatření. Přikáže pustit sporák. Dojde-li k rezistenci, informace není dobře vyhodnocena. Tělo se rozhodne špatně. Neuzná za vhodné opustit prstem sporák…

 

4. Na co jí dělíme:

 

INZULÍNOVÁ REZISTENCE

Po konzumaci potravin, hlavně sacharidů se v krevním oběhu zvedne hladina cukru v krvi. O této skutečnosti běží do mozku informace. Stařík mozek musí s touto informací nějak naložit, obvykle se rozhodne vypustit inzulín a přikáže tak učinit. Rezistence znamená, že se stala chyba. Uvedené informace ať už na cestě do mozku, v něm, nebo na cestě z něj, v lidském těle zabloudili. Každopádně následkem tohoto zmatku se inzulín nevypustí. Hladina cukru nepoklesne, organismus zkolabuje. Což není způsobeno absencí inzulínu samotného, nýbrž popisovanou rezistencí. Tato inzulínová rezistence je uznatelnou nemocí.

 

LIPIDOVÁ REZISTENCE /tuková/

Obezita není lékařem uznatelná nemoc z medicínského hlediska. Lépe řečeno z hlediska ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, jejíž peníze rozhodují o tom co je, či není uznatelná nemoc. Až se obezita bude léčit, nahrnou se všichni obézní do ordinace.

Zatím vznikl prostor pro největší podvod století. Davy podvodných dietologů se na této skutečnosti, možná z vlastní neznalosti přiživují a tahají z nemocných peníze, aby nešťastným lidem poradili jak zhubnout…

Do trávicího systému přichází tuk. Výstražná informace běží do mozku, aby rozhodnul co s nastalou situací? Mozek v nastalé situaci v rozhodování selhává: “ A co já s tím…? „ „Tak, že bychom to zase uložili nebo odbourali…? K odbourávání nedochází, tuk se ukládá.

Přichází nebezpečná rada dietologa, jeho přepočítávání potravin na KJ. Snižování porcí. Tělu se nedostává ani základních živin ani cukru.

Cukr běžně vyživuje svalovou hmotu, která funguje, jako plátno na tkalcovským stroji, který musí pořád pracovat a cukat. Svalová hmota dokáže posilovat drobným cukáním, i když je sval v klidu. Nepotřebuje k této činnosti ani posilovnu. Jen cukr ke své aktivní činnosti. Ten se touto činností přetváří na tepelnou energii. Tato zanedbatelná činnost vyhovuje všem složkám. Konzumované potraviny se zpracují. Svalová hmota nezahálí. Tělu není zima, protože se vytváří teplo. Tato činnost je i důležitá pro spalování tuku. Aktivně pracující svalová hmota svým konáním odbourává na ní usazené tuky. Nyní jsme se dostali k mému oboru – svalová hmota. A k problematice obezity.

Zde je příčina problému. Čím víc dodáte cukru, tím víc sval pracuje, čím víc pracuje, tím víc odbourává tuky. Pokud vám někdo poradí snižovat dávky cukru, sníží se dodávky pro svalovou hmotu. Svalová hmota začne snižovat svojí aktivitu a tuky nemá co odbourávat. – Jev známější pod názvem JOJO-efekt.

 

VODÍKOVÁ REZISTENCE.

Možná v literatuře jev ještě nepopsaný. Tuto třetí kategorii připomínám z důvodů přibližně 70% obsahu vody v těle. Někdy není nutno doslova hubnout. Někdy stačí jen odvodňovat.

 

Jsou to pro nás tři nejdůležitější rezistence.