Informace pro vystavovatele a pravidla vystavování (kapacita výstavních prostorů

 
úmyslem Solar Gallery od počátku bylo zviditelnit začínající tvůrce, kteří nemají jiné
příležitosti k vystavování svých prací. U malých tvůrců je pravdě podobné, že mají
skromnější sbírky a byl tak situován interiér v obchodní galerii Orlí. Přesto je možnost
při dohodě neomezená. Zájmem je i střídání začínajících jmen se zvučnými.
 
Výstavní kalendář je rozdělen na Jaro, začátek roku vhodný pro malíře, přibližně
v období Leden – červen. O prázdninách je vyhlášena doba volna a na zdích se mohou
objevit i práce žáků ze škol. Poslední sezónou je podzim roku, o který se zatím hlásí
převážně fotografové. Nejúspěšnější práce měli prodlouženou dobu vzhlédnutí.
 
Propůjčovatel tvorby neplatí žádné poplatky, za vystavování. Vystavovatel nehradí
žádné poplatky tvůrci, ani autorská práva. Nedochází k žádným platbám ani zálohám.
 
Samozřejmostí je v době výstav informovat veřejnost prostřednictvím kulturních tisků
a šíření zprávy po internetu, osvědčenou spolupráci je KIC – kulturní informační
centrum města Brna. Vyžádané upomínky v tisku hradí na své náklady Solar Gallery.
 
Vystavované práce jsou přebírány velmi zodpovědně je sněmy šetrně nakládáno.
Po podepsání hmotné zodpovědnosti nesmí opustit místnost Solar Gallery, nesmí se
v žádném případě sundávat ze zdí, bez přítomnosti autora.
 
Případný prodej děl je pouze po dohodě s tvůrcem a nejlépe po skončení výstavy.
Dále je možností přijímat pro výtvarníka další zakázky a informovat o jeho práci
návštěvníky. Vše lze po vzájemné dohodě.
 
Každý má právo na svůj odkaz. Za klip se mohou dát mnohé informace zahrnující:
(foto autora, jeho jméno, rok narození, absolvované výtvarné studium, názvy jeho
prací, čím se zabývá, názvy jednotlivých děl, možnosti prodeje, nebo zakázky které
může vzít od návštěvníků. A další informace které autorovy přijde vhodné sdělovat.)
 
Provozovna Solar Gallery je neustále sledována tiskem, novináři, fotografy i umělci
pohybující se ve filmové tvorbě. Autoři svých děl by proto měly býti obeznámeni,
že se mohou touto cestou dostat jejich obrázky na veřejnost. A měli by s případným
zveřejněním svých děl (především případným ofotografováním) souhlasit. Kdyby
tomu tak nebylo, neměli by šanci vzhlédnout příklady již uplynulých úspěšných akcí.
 
Za Solární Galerii
Jiří Polz