Zde naleznete podrobné informace a důvody uzavření klubu...

Uzavření provozovny Sam club Brno – Vinohrady.

Stále vám všem dlužíme vysvětlení, proč byla naše pobočka Sam club, tak rychle uzavřena. Pozemek na Pálavském náměstí patří městu a pronajal si jej vlastník místního areálu – stavby známé pod názvem obchodní centrum jedna.

Foto 1: OC1

 

Vlastník tohoto areálu je spol Q s. r. o. Bohužel tuto společnost zastupuje její jednatel nějaký místní výkvět Vondráček Josef, viz výpis z obchodního rejstříku.

Jednatel uvedené společnosti sepisoval nájemní smlouvy s nájemci na své vlastní jméno a nejen to, dokonce vybíral i na vlastní účet samotné NÁJEMNÉ! Za majitele se vždy důrazně vydával.

Foto2: Smlouva ( jak byla a jak měla být)

 

Komu areál ve skutečnosti patří se jen tak nedozvíte, celé obchodní centrum není tak řádně označené jak by se čekalo, už vůbec ne tak jak ukládá zákon.

Foto 3: Poštovní schránka - Jak si představuje Q s.r.o. Označení z venku...

(v souladu s žinvostenským zákonem)

 

Co vede k přetahování majetku, se můžeme jen domýšlet. Každopádně danit příjem jako fyzická osoba je rozhodně finančně výhodnější než danit zisk za osobu právnickou. Dnes se tomu říká v naší ekonomice úmyslné krácení daně.

 

Jednatel spol. Q s. r. o. Nám sice nabízel přestěhovat se do vcelku vyhovujících prostor o patro výš, ovšem k tomu bylo zapotřebí podepsat novou nájemní smlouvu, kterou vyžadoval za jeho nastavených podmínek. Mezi které patřilo: rekonstrukce na vlastní náklady, drobné opravy na vlastní náklady, velké opravy na vlastní náklady, kauce předem 80.000,- Kč, a nájemné 400,- Kč za m2. Podle znaleckých posudků činí současné nájemné kolem 80,- Kč za jeden m2. Za co bychom, přepláceli ten zbytek, jsme se nedozvěděli.

 

Po té co jsme s novou nájemní smlouvou nesouhlasili, přišla výpověď z nájmu. Vzhledem k tomu, že nám stará nájemní smlouva již skončila, (byla na 10 let.) nebylo to tak těžké. Z předávacího protokolu jsme se dozvěděli, že jsme celou dobu 13 let užívali tento prostor neoprávněně. Bez právního důvodu. :-)  tedy bez souhlasu majitele! :-) . Nebudete tomu věřit, fakt o tom nevěděl – byli jsme úplní squateři.

Foto 4: předávací protokol

V podstatě nám v tu chvíli hrozilo, že budeme platit nájem znovu a to tentokrát společnosti Q. Ovšem filkuk Vondráček se dozvěděl, že na předání máme svého advokáta a přestal tak vykřikovat, že mu dlužíme (podržte se) celý milión! Jeho advokát mu namaloval dluh ve výši asi 330.000,- Kč.

 

Pamatuji si, jak pan Vondráček kroutil hlavou, když se dozvěděl, že jeho údržbář neoprávněně vybírá penízky za úklid. Když se zjistilo, že on sám, pan Vondráček vybírá neoprávněně peníze za nájem, už hlavou nekroutil. Když zjistil, že mám s Českou poštou smlouvu na užívání společných prostorů, divil se, jak pošta může podepsat takovou smlouvu, když není vlastníkem. Jak může podepisovat smlouvu, dokonce nájemní on sám, pan Vondráček, když není majitelem areálu, to se už asi nedovíme, tomu se on sám nedivil.

Pamatujeme si všichni, jak pan Vondráček radil, když se kolem obchodního centra asfaltovala silnice, jak radil, když se dělal chodník. Jak radil, když šlo o protahování záchodů. Když došlo na sepisování nájemních smluv, rozum mu zůstal stát. Možná měl zůstat u své profese, protahování záchodů panu Vondráčkovi docela šlo.

Na Vinohrady jsem přišel podnikat a dělat sport, vést dnešní mládež ke sportu, doprovázet je na cestě ke sportovním úspěchům a vychovávat je v duchu far-play. Nikoliv se účastnit a podílet na podvodných čachrech, které se praktikují na pálavském náměstí.

Chápu současné nájemce, že si nechají všechno líbit, z obav o své živobytí, především u drobných živnostníků bojíc se o svůj verpánek. Víc se divím městské části Brno-Vinohrady, že současný stav přehlíží, a stále se společností Q s. r. o. jedná a pozemek jí k provozování podvodů nadále pronajímá.

 

Pan Vondráček sázel na to, že jsem jeden z nich, jeden z drobných podnikatelů, kteří všechno odkývají, z obav o svůj zdroj příjmu. Tentokrát se přepočítal. Tato „dobročinná organizace“, jak se našemu klubu říkalo interně, byla více zálibou - koníčkem, než prací za účelem zisku. Nebylo co ztratit.

Sem tam se stane, že zmizí z Pálaváku nějaká ta hospůdka, někdy Kobra, někdy Pálavanka, inu hospod je dost a nikomu nechybí. Ovšem co se stane, když zmizí jediný sportovní klub na Vinohradech?

Foto 5: Zůstal po nás andělíček, hned nad cedulkou, kterou nám pan Vondráček úmyslně strhával. 

V současnosti nás čeká ještě soudní řízení, proběhne v roce 2015. Datum budeme dávat na Facebook, k přelíčení vás všechny srdečně zveme.

Abychom zabránili šíření pomluv, že nebyl placen nájem, vložíme sem ještě platební rekapitulaci.

Nejlépe až po soudu, nemůžeme odkrývat karty před bitvou. Panu Vonráčkovi určitě nejde o peníze, ale jenom o princip. Pevně věřím, že přeplatek na nájmu z principu vrátí! V současnosti nás žaluje za bezdůvodné obohacení ve výši asi 195.000,- Korun.

 

Při stanovení výše nájemného znalcem, jsme se dozvěděli, že v nášem klubu nebylo dlouho vymalováno. Viz část spisu ze znaleckého posudku. podle níže uvedených fotografií, si udělejte obrázek sami, snaha znalce nás poškodit je docela vtipná... :-) Autorská práva na tento výrok má autor pan Ing. Ota Meissner. Znalecký odhadce.


Foto 6: Jak bylo vymalováno podle znalce Ing Meissnera...

Jak vypadala posilovna ve skutečnosti, budou vědět nejlépe klienti, kteří k nám chodili cvičit. Jak vypadala před 15ti lety, a jaký kus cesty urazila za mého působení, mohu připomenout fotografií. Na obrázku v levo je téměř stav ve kterém jsme jí převzali a na obrázku v pravo v jakém jsme jí museli opustit. Náklady na renovaci nám již nikdo nevrátí...

 

 Foto 7: Posilovna na začátku a na konci


  

rok 2000 - 2013

Tato fotogalerie je prázdná.

Fotogalerie posilovna SaMclub

Tato fotogalerie je prázdná.